Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

emotional-iceberg
5334 384f 390
Reposted fromsoftboi softboi viathebelljar thebelljar
emotional-iceberg
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami - "Przygoda z owcą"
emotional-iceberg
To najbardziej nas różniło. Że potrafiliśmy patrzeć na te same gwiazdy na tym samym niebie, ale nie dręczyły nas te same pytania. Nie chcieliśmy takich samych odpowiedzi.
— Stephanie Oakes - "Mroczne kłamstwa Minnow Bly"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viael-kaktus el-kaktus
emotional-iceberg
9495 3461 390
Reposted fromsoftboi softboi viamaybeyou maybeyou

January 26 2020

emotional-iceberg
emotional-iceberg
4246 d2e7 390
Reposted fromhrafn hrafn vialexxie lexxie
emotional-iceberg
7479 e5d7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
emotional-iceberg
emotional-iceberg
5797 ab17 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaEtien Etien
emotional-iceberg

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viamaybeyou maybeyou
emotional-iceberg
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamaybeyou maybeyou
emotional-iceberg
- Czym jest miłość? Chcesz, to ci powiem.  Rano obudzę cię pocałunkiem. Po kąpieli wypijemy kawę. Potem pójdę malować, ty zaś będziesz czytać książki, które ci wskażę. Potem obiad. Po obiedzie pojedziemy na spacer. Znowu praca. Podwieczorek, kolacja, parę rozmów istotnych i na koniec zaśniesz, niezbyt zmęczona rozkoszą, aby zachować siły na dzień następny.   - I tak bez końca?  - Chciałaś powiedzieć: tak do końca.
— Witkacy, "Mątwa"
Reposted frommyxomatosis myxomatosis viamaybeyou maybeyou
emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme
emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme
emotional-iceberg
emotional-iceberg
emotional-iceberg
9416 acf0 390
Reposted frommetropolis metropolis viaiblameyou iblameyou

January 22 2020

0532 70e2 390
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viashakeme shakeme
emotional-iceberg

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viarzzkropka rzzkropka
emotional-iceberg
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl