Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2020

emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme
emotional-iceberg
2766 a36f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadzony dzony
emotional-iceberg
5087 e87d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
emotional-iceberg
1662 6ba2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
emotional-iceberg
7799 e740 390
Reposted fromBabson Babson viashakeme shakeme
emotional-iceberg
9539 8316 390
Reposted fromBabson Babson viashakeme shakeme

March 23 2020

emotional-iceberg
9780 ffaa 390
Reposted fromcasanovared casanovared viakawazrumem kawazrumem

March 22 2020

emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme viarisky risky
emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme
emotional-iceberg
1470 cdc3 390
Reposted fromonlyman onlyman viawishyouwerehere wishyouwerehere
emotional-iceberg
Strach przed lataniem i głód doświadczeń Wstyd przed mówieniem sobie "nie wiem"
— Myslovitz "Mieć czy być"
emotional-iceberg
0140 c481 390

March 19 2020

emotional-iceberg
emotional-iceberg
0239 a261 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamaybeyou maybeyou
emotional-iceberg
emotional-iceberg
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamaybeyou maybeyou

March 18 2020

3492 fcc8 390

smarkula:

Warszawa, lata 60. Fot. Andrzej Marczak

Reposted fromerrorterror errorterror vianadelle nadelle
emotional-iceberg
emotional-iceberg
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić  i jednocześnie wcale nie chcieć tego  z powrotem.
— Paulo Coelho
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl