Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2020

emotional-iceberg
emotional-iceberg
Sponsored post
soup-sponsored
emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
emotional-iceberg
2141 4174 390
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaEtien Etien
emotional-iceberg
2141 4174 390
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaEtien Etien
emotional-iceberg
8233 bd77 390
Reposted from0 0 viarzzkropka rzzkropka
emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme
emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme
emotional-iceberg
2329 4f56 390
Reposted fromBabson Babson viawishyouwerehere wishyouwerehere
emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme
emotional-iceberg
To był specyficzny rok, trudny. Podjęłam ważne i moim zdaniem korzystne decyzje. Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze ną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń.
— Katarzyna Nosowska w magazynie
Reposted fromnosowska nosowska viacountingme countingme
emotional-iceberg
1624 ba06 390
Reposted fromBabson Babson viawishyouwerehere wishyouwerehere
emotional-iceberg
4744 008e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
emotional-iceberg
1816 c016 390
Reposted fromcatshitposting catshitposting
emotional-iceberg
Apokalipsa odroczona. Sezon 21 Odcinek 20 | Hieronim Bosch (ur. ok. 1450, zm. 1516) – niderlandzki malarz i rysownik
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
emotional-iceberg
emotional-iceberg
0397 cd3c 390
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viacountingme countingme
emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme
emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
emotional-iceberg
Reposted fromshakeme shakeme viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...