Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

4501 7263 390
4855 c4e9 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialeksandra leksandra

September 23 2017

emotional-iceberg
7995 da6c 390
Reposted fromepidemic epidemic viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
5828 425f 390
Reposted fromkotowate kotowate viaszarakoszula szarakoszula
1493 08c6 390

lombredesjeunesfilles:

Gloria Cingolani

Reposted fromnudes nudes viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
3765 88d7 390
Reposted frombisia bisia viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
4352 f5cd 390
Reposted fromnyaako nyaako viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
2528 2cc8 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
1651 48fa 390
Reposted fromsarazation sarazation viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
To co mówisz i robisz powinno być tym samym co myślisz i czujesz.
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viaszarakoszula szarakoszula
7216 f491 390

pinklilies:

you are stronger than your depression, you are stronger than your anxiety

September 03 2017

emotional-iceberg
gdyby kiedyś nasze dziecko
(którego jeszcze nie ma)
spytało mnie co to jest prawda

powiedziałbym że na początku
były dwie Ziemie
kulista i płaska.

mieszkańcy kulistej pozazdrościli sąsiadom
i zaczęli skakać żeby swoim ciężarem
ubić ją na placek.

mieszkańcy płaskiej powodowani podobnym uczuciem
zaczęli skakać żeby odciążyć skorupę
i pozwolić jej się zaokrąglić

— Patryk Czarkowski / Czekamy

August 31 2017

emotional-iceberg
8041 c5a8 390

atomic-chronoscaph:

1970s - photos by Stephen Shore

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
7658 5ae2 390
Reposted fromJamalus Jamalus viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
8555 b042 390
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
6361 2b03 390
Reposted fromsatori satori viaszarakoszula szarakoszula
1437 ea19 390
Reposted frominculubum inculubum viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
2980 73cd 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl