Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

7216 f491 390

pinklilies:

you are stronger than your depression, you are stronger than your anxiety

September 03 2017

emotional-iceberg
gdyby kiedyś nasze dziecko
(którego jeszcze nie ma)
spytało mnie co to jest prawda

powiedziałbym że na początku
były dwie Ziemie
kulista i płaska.

mieszkańcy kulistej pozazdrościli sąsiadom
i zaczęli skakać żeby swoim ciężarem
ubić ją na placek.

mieszkańcy płaskiej powodowani podobnym uczuciem
zaczęli skakać żeby odciążyć skorupę
i pozwolić jej się zaokrąglić

— Patryk Czarkowski / Czekamy

August 31 2017

emotional-iceberg
8041 c5a8 390

atomic-chronoscaph:

1970s - photos by Stephen Shore

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
7658 5ae2 390
Reposted fromJamalus Jamalus viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
8555 b042 390
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
6361 2b03 390
Reposted fromsatori satori viaszarakoszula szarakoszula
1437 ea19 390
Reposted frominculubum inculubum viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
2980 73cd 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszarakoszula szarakoszula

July 29 2017

emotional-iceberg
emotional-iceberg
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
9107 228d 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
6157 3898 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaiblameyou iblameyou
I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
3094 3c54 390

fausses-apparences:

flamande:

The Hermitage Museum. Saint Petersburg, Russia. 10/04/2015

x

Reposted fromtosiaa tosiaa viaiblameyou iblameyou

July 28 2017

emotional-iceberg
2805 7839 390
Reposted frommontak montak viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
3113 2aae 390
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
emotional-iceberg
emotional-iceberg
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl