Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2019

emotional-iceberg
5502 e5d8 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaEtien Etien
emotional-iceberg
5609 2c47 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEtien Etien
emotional-iceberg
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaEtien Etien
emotional-iceberg
6010 3eba 390
emotional-iceberg
6371 1538 390
Reposted fromwpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg viamefir mefir
emotional-iceberg
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaimpressive impressive
emotional-iceberg
Możesz jeść zdrowe pożywienie, pić czystą wodę, używać kosmetyków bez chemii, codziennie biegać lub intensywnie ćwiczyć, ale jeśli Twój umysł jest pełen złych myśli i osądów,  a w sercu brak współczucia i miłości  to nadal jesteś chorym człowiekiem. 
— Agnieszka Maciąg
Reposted fromiga-xvl iga-xvl viaszarakoszula szarakoszula

June 14 2019

emotional-iceberg
9048 9780 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viarzzkropka rzzkropka
8910 d238 390
Reposted fromink ink viamaybeyou maybeyou
emotional-iceberg
8855 267c 390
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
emotional-iceberg
1868 2a43 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaimpressive impressive
emotional-iceberg
1074 ae36 390
emotional-iceberg
0046 fc5d 390
Reposted fromniente niente viarzzkropka rzzkropka
emotional-iceberg
Bóg stworzył mężczyzn właśnie takich, gdyż zdecydowanie potrzebujemy, żeby oni tacy byli. Tak, mężczyzna jest niebezpieczny. Tak jak skalpel. Może zranić albo uratować komuś życie. Nie sprawisz, żeby stał się bezpieczny, przytępiając go. Musisz oddać go w ręce kogoś, kto wie, co się z nim robi.
— John Eldredge – Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy
Reposted fromzielono zielono vialexxie lexxie
emotional-iceberg
9964 99b0 390
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
emotional-iceberg
5196 5f76 390
warszawa.
emotional-iceberg
2804 e71f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
emotional-iceberg
4443 da88 390
Reposted fromnovacane novacane viashakeme shakeme
emotional-iceberg
Reposted frombluuu bluuu
5406 9627 390

Chloe Dewe Mathews, Shot at Dawn

Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl