Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

emotional-iceberg
emotional-iceberg
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
9107 228d 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
6157 3898 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaiblameyou iblameyou
I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
3094 3c54 390

fausses-apparences:

flamande:

The Hermitage Museum. Saint Petersburg, Russia. 10/04/2015

x

Reposted fromtosiaa tosiaa viaiblameyou iblameyou

July 28 2017

emotional-iceberg
2805 7839 390
emotional-iceberg
3113 2aae 390
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
emotional-iceberg
3255 8b9c 390
emotional-iceberg
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain

May 16 2017

9224 3bf2 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiblameyou iblameyou
emotional-iceberg
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaiblameyou iblameyou
emotional-iceberg
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
emotional-iceberg
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
emotional-iceberg
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiblameyou iblameyou
emotional-iceberg
emotional-iceberg
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viaiblameyou iblameyou
2089 0fc6 390
Reposted fromLauderdak Lauderdak viaiblameyou iblameyou
4843 72d2 390

gagarin-smiles-anyway:

Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Russia (dianatuktamysheva)

Reposted fromgraysen graysen viaiblameyou iblameyou
emotional-iceberg
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl