Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

emotional-iceberg
2459 94ea 390
Reposted fromtichga tichga viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
9091 fecd 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszarakoszula szarakoszula

February 23 2017

emotional-iceberg
3978 65f5 390
Reposted fromfelicka felicka viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
6774 8336 390
Reposted fromMaruTheCat MaruTheCat viaszarakoszula szarakoszula
emotional-iceberg
4204 b321 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszarakoszula szarakoszula
0659 50a8 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszarakoszula szarakoszula

February 20 2017

emotional-iceberg
I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it's not the answer.
— Jim Carrey
Reposted fromcurlydreamer curlydreamer viaamericano americano
emotional-iceberg
I to jest chyba to, co tak bardzo uzależnia mnie od niego. To uczucie, że nie można przeżyć bez niego czegoś “równie dobrego” albo czegoś “lepszego”. Po prostu nie można. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromMissMurder MissMurder viaamericano americano
emotional-iceberg
3002 bc89 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viaamericano americano
emotional-iceberg
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaamericano americano
emotional-iceberg

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viacountingme countingme
9513 d2c5 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaimpressive impressive
5408 3454 390

June 15 2015

emotional-iceberg
Reposted fromheima heima viaszarakoszula szarakoszula

June 09 2015

animateglee:

closing the 20 tabs you used for a finished essay = euphoric calmness

June 06 2015

emotional-iceberg
5740 c9d5 390
Museo del Prado, Madrid, Spain
1397 f5db 390

louieabellera:

Lisbon

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszarakoszula szarakoszula

June 04 2015

6718 10a7 390

Francoise Hardy in Paris, 1963

1101 97af 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
emotional-iceberg
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromMissMurder MissMurder viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl