Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

emotional-iceberg

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viainvisibile invisibile
emotional-iceberg
7804 fb7a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
emotional-iceberg
4892 8228
Reposted fromoll oll viael-kaktus el-kaktus
emotional-iceberg
6206 2dc2 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
9746 bc79 390
Reposted fromfreakish freakish viael-kaktus el-kaktus
6288 4472 390
emotional-iceberg
5186 6e4d 390

April 11 2018

emotional-iceberg
4906 359b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme
emotional-iceberg
2510 5250 390
Reposted from4777727772 4777727772 viashakeme shakeme
emotional-iceberg
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viarzzkropka rzzkropka
emotional-iceberg
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viarzzkropka rzzkropka
emotional-iceberg
3626 b0f1 390
Reposted fromsoay soay viaimpressive impressive
0157 be26 390
Reposted fromamberwaves amberwaves vialeksandra leksandra
emotional-iceberg
2220 bc8a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaimpressive impressive
emotional-iceberg
1863 83af 390
Reposted fromMiziou Miziou viaAmericanlover Americanlover
emotional-iceberg
7189 bb61 390
Reposted fromtfu tfu viaAmericanlover Americanlover
emotional-iceberg
emotional-iceberg
Reposted fromAgnya Agnya viarzzkropka rzzkropka
emotional-iceberg
To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
Reposted fromlobotomy lobotomy viael-kaktus el-kaktus
emotional-iceberg
Kocham sprawy piękne i czyste, kocham sprawy, za które tracili ludzie życie, i kocham to co ludziom pomaga żyć. Dzieje się wokół tyle pięknych rzeczy, że trudno je wszystkie przeżyć, widzieć, napisać o nich. 
— Marek Hłasko; felietony
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl